Kundvagn

Inga produkter i kundvagnen.

Göran Strömqvist

Född: 1927

Böcker på Oppenheim förlag: Kartongerna på min vind (utkom i augusti 2012) och Berg och annat (juli 2013).

Böcker på andra förlag: Kulturmöten, kommunikation, skola – antologi (Norstedts 1988), Crescent (Göran Strömqvist 2002), Upprepningar (Göran Strömqvist 2004), Reflektion och praktik i läraryrket (Studentlitteratur AB 2007), I trappan (Vulkan 2008), Ordhål (Recito Förlag 2011)

I augusti deltog Göran Strömqvist i Donsödagen med ett försäljningsbord för sina dikter. Han fångade uppmärksamheten från förbipasserande, gamla som unga, och högläste dikter ur Kartongerna på min vind. Man stannade, lyssnade. Det blev både samtal och affär. Bland andra en musiker blev förtjust: ”Det är vi konstnärer som vågar nåt och som håller det inre livet igång. Jag har ju redan din förra bok. Nu ska jag ha din nya.”

Några av Göran Strömqvists dikter finns upplagda på Populär Poesi, där du både kan läsa själv och lyssna till Teater Jarmo. Göran Strömqvist är också en flitig och uppskattad gäst på Populär Poesis Facebook-sida med inlägg och dikter.

 

Kan du nämna en författare som inspirerat dig? Jag kan nämna två: Harry Martinsson och Anton Tjechov. Fräschören i Martinssons språk och val av motiv har påverkat mig och jag beundrar Tjechovs blandning av komik och tragik liksom hans skicklighet i att avsluta en berättelse.

Hur vill du beskriva dig själv som författare? Jag skrev intensivt för trettio år sedan men har sedan gjort uppehåll fram till nu, vilket kanske har med självförtroende att göra. Man förändras ju under åren och vad jag inte kunde uttrycka då, det kan jag nu. Mitt skrivande utgår i hög grad från egna livserfarenheter samt upplevelser av natur och musik.

Kan du beskriva skillnaden mellan att skriva facklitteratur och dikter? De båda skrivsätten skiljer sig ju åt. Facklitteratur skriver/skrev jag för att resonemangsvis försöka reda ut vad som menas med begrepp som yrkesreflektion, yrkeskompetens och yrkespraktik i lärarsammanhang. Dikter skriver jag för att med hjälp av antydningar, språklig rytm, spänning mellan orden och annat försöka reda ut mitt eget känsloliv, bearbeta minnen och upplevelser.

Vad gillar du att göra på fritiden, förutom att skriva? Jag gillar musik. Bach, Beethoven och Brahms kommer man inte förbi. Jag är också intresserad av musik från medeltid och renässans liksom av nutida musik, båda har en vitalitet som jag uppskattar. Jag spelar också lite klarinett och har börjat odla en del i min trädgård.